سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه فریدونپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفها
حسین وزیری مقدم – استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان
علی غبیشاوی – اهواز – شرکت ملی نفت ایران- شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب، معاونت زمین شن

چکیده:

نهشته های سازند گورپی در برش تاقدیس کوه سیاه شامل ۲۱۳ متر آهک شیلی، شیل و شیل با میان لایه های نازک آهکی است. مطالعه روزنداران پلانکتون در برش مورد نظر منجر به شناسایی ۱۴ جنس و ۳۵ گونه شده که بر این اساس ۸ زون زیستی برای سازند گورپی تشخیص و معرفی شده که عبارتند از Dicarinellaconcavata Zone ،( سانتونین پیشین Dicarinella asymetrica Zone سانتونین پیشین تا اوایل کامپانین ) پیشین Globotruncanita elevate Zone کامپانین پیشین Globotruncana ventricosa Zone کامپانین میانی تا کامپانین پسین میانی تا کامپانین پسین ،( کامپانین پسین ) Globotruncanellahavanensis Zone کامپانین پسینGlobotruncana aegyptiaca Zone کامپانین پسین تا بخش بالایی کامپانین پسین Gansserina gansseri Zone بخش بالایی کامپانین پسین تا ماستریشین پیشین). این زون ها قابل مقایسه با زون های معرفی شده جهانی می باشند.