سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسترن صادقی – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران واحد علوم و تحقیقات
سید محمد حسینی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
عباس یوسفی – موسسه تحقیقاتی پر طاووس وابسته به شرکت لعاب مشهد
مهدی اسکویی – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از پراش -X ساختار BaTiO3 با نسبت BaO/TiO2 برابر ۰/۹۹۵ که به آن اکسید قلع با درصدهای متفاوت اضافه شده است، تعیین گردید. نمونه ها در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد کلسینه شده و عمل سینترینگ در دمای ۱۳۵۰ درجه سانتیگراد انجام گردید. نتایج نشان می دهد که فلز قلع وارد ساختار شبکه BaTiO3 شده و فاز جدیدی در آن تشکیل نمی شود.