سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسیم کرم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی ژئوفزیک،مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پای
غلام جوان دولویی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
فرهاد ثبوتی – استادیار مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

چکیده:

در این مطالعه به شناسایی ساختار سرعت لرزه ای پوسته در شمال و شمال غرب ایران پرداخته ایم و وضعیت پوسته را از نظر تغییرات ضخامت، میانگین سرعت Pg , Pn و شیب دار بودن موهو مورد بررسی قرار داده ایم. با مکان یابی دوباره ی مجموعه ای از زلزله های با بزرگای بیش از ۳ در بازه ی زمانی ۲۰۰۷-۱۹۹۸ ، نقشه ی لرزه خیزی منطقه را بهبود داده ایم . میانگین برای Pn 7/94 و ۸/۰۷ و ۸/۰۸ است. ضخامت پوسته به دست امده در البرز، کرمانشاه و آذربایجان به ترتیب ۵ ،۴۳±۵ و ۴± ۴۵ کیلومتر است. با بررسی آرایه هایی از ایستگاه ها که در آن ها حداقل ۳ ایستگاه به اختلاف آزیموتی کم تر از ۴ درجه ، فاز Pn یک رویداد را ثبت کرده بودند و امکان بررسی سرعت Pn در دو مسیر رفت و برگشت در آن ها وجود داشت، سرعت واقعی Pn و شیب موهو را به دست آوردیم. بر مسیری واقع در غربآذربایجان با استفاده از زلزله های منطقه ی کرمانشاه که توسط شبکه ی تبریز ثبت شده اند و بر عکس، سرعت Pn 8/03 کیلومتر بر ثانیه و شیب موهو ناچیز به دست آمد. در مسیری که شامل تعدادی از ایستگاه های شبکه ی تهران و تبریز است برای بررسی سرعت در جهت شمال شرق – جنوب غرب از تعدادی از زلزله های تبریز و در جهت عکس از زلزله های منطقه ی کرمان و یزد استفاده کردیم. سرعت Pn در این مسیر ۸ کیلومتر بر ثانیه محاسبه شد و شیب موهو ناچیز یه دست آمد.