سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامحسین ظهوری – دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم گروه شیمی
محمدمهدی مرتضوی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رقیه جم جاه – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
سعید احمدجو – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

کاتالیست بسیار فعال زیگلر – ناتا TiCl4 بر پایه MgCl2 , SiO2 ساخته شد و همپلیمریزاسیون اتیلن – پروپیلن در فاز دوغابی با استفاده از سیستم کاتالیستیiO2/MgCl2/TiCl4/EB/TiBA/MPT/H2 در حلال هپتان صورت گرفت . ساختار زنجیری برای نمونه های EPR بدست آمده با درصدهای اتیلن مختلف % ۸۰ ، ,%۵۰ ، % ۴۰ ، % ۳۰ بررسی شد . مشخص گردید که افزایش درصداتیلن باعث افزایش توزیع EEE و کاهش توزیع PPP می گردد . بهترین درصد اتیلن جهت تولید همپلیمر آمورف در درصدهای ۳۰ تا ۵۰ درصد اتیلن در همپلیمر می باشد