سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رمضان سرپرست – مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان

چکیده:

این تحقیق به منظور دستیابی به ارقام پرمحصول فرم بوته ایستاده جهت ایستاده جهت برداشت مکانیزه دانه درشتی، یکنواخت رسی و سازگاری با منطقه با استفاده از ۵ رقم و لاین در یک طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان مورد مقایسه قرار گرفتند هر تیمار در ۶ خط بطول ۵ متر و فاصله ردیف ۶۰ سانتی متر و بین بوته های ۱۰ سانتی متر کشت گردید.