سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه یزد
سید علی نظام الحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه یزد
سید حسین مجتهدزاده – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

چکیده:

دپوهای استخراجی کانسار سرب و روی چاه میر از جمله محیط هایی هستند که از پیچیدگی خاصی در توزیع عیار برخوردارند. بدین صورت که در ابعاد مختلفی از دانه بندی، عیار به شدت تغییر می کند. عیار سنجی نمونه های برداشت شده از دپوها در محل معدن با عیارسنجی کل دپو در محل کارخانه فرآوری، بعضاً تفاوت زیادی داشتند. با توجه به اینکه از کل دپو پس از حمل به کارخانه کانه آرایی و عملیات خردایش، نرمایش و همگن سازی نمونه معرف تهیه و آنالیز می شوند، نتایج از اطمینان زیادی برخوردارند و می توان به عنوان معیاری برای سنجش صحت عملیات نمونه برداری در محل دپو ها بکار روند. بدین جهت، علت اصلی خطای عیارسنجی دپوها در محل معدن اشتباه در روش مرسوم برداشت نمونه از دپوها (تخمین درصد مواد دانه ریز و دانه درشت و گرفتن نمونه معرف متناسب با آن) تشخیص داده شد. این تحقیق به منظور بررسی کنترل صحت روش نمونه برداری مرسوم از دپوها صورت گرفت. از سه دپو با روش مرسوم نمونه برداری شده و پس از تجزیه سرندی مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نمونه های درشت تر دارای عیار بیشتری است. همچنین توزیع درصد وزنی فراکسیونهای مختلف ابعادی یکسان نیست. نتایج آنالیز در مورد هر سه دپو نشان داد که بهترین و نزدیکترین عیار نمونه ها به عیار واقعی در سایزهای میانی قرار دارند. از این رو روش نمونه برداری در قالب سایز بهینه نمونه برداری از دپوها ارئه شد. این سایز با محدود کردن نمونه ها بین ابعاد ۳/۳۲-۱۲/۷میلیمتر بوسیله سرندها انتخاب شده است