سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر قدیمی – شرکت خدمات مهندسی برق ( مشانیر ) واحد تخصصی امور خطوط تهران – ایران
زیبا فاخری داریان – شرکت خدمات مهندسی برق ( مشانیر ) واحد تخصصی امور خطوط تهران – ایران
مریم هدایتی – شرکت خدمات مهندسی برق ( مشانیر ) واحد تخصصی امور خطوط تهران – ایران

چکیده:

در طراحی خطوط انتقال انرژی الکتریکی، موجود بودن مشخصه های آب و هوایی واقعی یکی از نیازهای اساسی می باشد . شرایط آب و هوایی مناطق مختلف که مسیر خطوط انتقال نیرو از آنها می گذرد، نقش تعیین کننده ای در انتخاب شرایط بارگذاری مناسب، طراحی و محاسبات مکانیکی برای تجهیزات خطوط انتقال نیرو و در نتیجه بهینه نمودن مشخصات خط به لحاظ فنی،
اقتصادی وتأمین قابلیت اطمینان مورد نظر دارد .
یکی از مهم ترین شرایط آب وهوایی مؤثر در طراحی خطوط انتقال نیرو، سرعت باد منطقه می باشد که باید بطور دقیق و بگونه ای انتخاب شود که درسطح قابلیت اطیمنان مورد نظر، خط انتقال دچار اشکال نشود . دراین مقاله با استفاده از آخرین آمار سرعت باد ثبت شده در ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی کل کشور و مطابق با استاندارد جهانی IEC826 ، سرعت باد مرجع برای طراحی خطوط انتقال نیرو تعیین گردیده و با مشخصه ارائه شده در نقشه پهنه بندی مناطق چهار گانه آب و هوایی کشور که در حال حاضر بعنوان دستورالعمل انتخاب شرایط بارگذاری برای خطوط انتقال نیرو مورد استفاده قرار می گیرد، مورد مقایسه قرار گرفته است .