سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
نیما داداش زاده – کارشناس ارشدراه وترابری عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه ازادزنجان
جبارعلی ذاکری – دانشیاردانشکده راه اهن دانشگاه علم و صنعت ایران
هوشیار ایمانی کله سر – استادیاردانشکده عمران دانشگاه محقق اردبیلی
سینا داداش زاده – دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه غیرانتفاعی جابربن حیان گیلان

چکیده:
امروزه باتوجه به اهمیت زمان درجابجایی مسافروکالا و با بالارفتن سرعت حرکت درخطوط ریلی استفاده ازقطارهای سریع السیر رشد روزافزون داشته است ازاین روباتوجه به هزینه های بالای احداث خطوط ریلی جدید و استفاده ازخطوط ریلی موجود درشبکه حمل و نقل نیاز به شناخت ابنیه های فنی موجوددرمسیرریلی ازقبیل پل ها تونلها و … و خصوصیات آنها تحت اثرعبورقطارهای سریع السیر امری ضروری می باشد دراین تحقیق علاوه برمعرفی نرم افزار المان محدود تخصصی BEDAS به بررسی پاسخ دینامیکی پلهای راه اهن تحت اثرحرکت قطارهای سریع السیر پرداخته شده و درنهایت سرعت بحرانی حرکت قطارسریع السیر ازروی پل راه اهن تعیین گردیده است که میتوان ازاین روش برای تعیین سرعت بحرانی حرکت روی پلهای راه اهن موجود درایران و همچنین طراحی پلهای جدید استفاده کرد