سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی آرمان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران
منوچهر فتحی مقدم – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
حسین صمدی بروجنی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در اکثر مطالعات مواد رسوبی، به منظور بدست آوردن پارامترهای فیزیکی مواد رسوبی در آب ساکن، از استوانه های ته نشینی استفاده می گردد. یکی از پارامترهای مهم در مبحث خصوصیات فیزیکی رسوبات، تعیین سرعت سقوط آنها می باشد که برای رسوبات غیر چسبندهتحقیقات وسیعی در این زمینه صورت گرفته ولی برای رسوبات چبنده تقحیقات زیادی صورت نگرفته و تنها تعداد معدودی از دانشمندان نظیر Kirshnappan (2000) , Krone (1963) , McLaughlin (1959) در این زمینه تحقیقاتی را انجام داده اند. در این تحقیق به منظور بدست آوردن روابط سرعت سقوط رسوبات چسنده، یک ستون ۳ متری از مخلوط معلق آب و رسوب ایجاد گردید و با نمونه برداری ازاعماق مختلف با استفاده از روابط خاضر معادلات و نمودارهای مربوط به سرعت سقوط رسوبات چسبنده بدست آمد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که فولکولاسیون رسوبات چسنده در اعماق ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر رخ می دهد.