سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد قدیری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی،بخش مهندسی مکانیک
وحید اسلامی – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی،بخش مهندسی مک

چکیده:

در این مقاله توسط روشی تحلیلی، معادلات حرکت یک بال الاستیک،با در نظر گرفتن بال به صورت یک تیر یکسر درگیر و با استفاده از معادلات لاگرانژ در حوزه زمان استخراج شده است.نیروها و ممانهای آیرودینامیکی بوسیله تابع واگنر در یک جریان سیال پتانسیل،غیر دائم و تراکم ناپذیر و با بکار گرفتن تئوری نوارهای باریک بر بال بدست آمده است.تغییر مکان بال ناشی از خمش و پیچش بوده وجهت تعیین جابجاییهای خمشی و پیچشی از روش مودهای فرضی بهره گرفته شده است.معادلات آیروالاستیکی حاکم بی بعد شده، و با استفاده از روش عددی استاندارد رونگ-کوتا (Rung-Kutta) مرتبة چهار حل شده است.