سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی چوپانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحمید فتحی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا محمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه با افزایش واحدهای تولید پراکنده و استفاده از ادوات الکترونیک قدرت، مسائل و نیازهای مختلفی در طراحی ، کنترل و حفاظت از شبکههای صنعتی و قدرت بوجود آمده است. یکی از این موضوعات و مسائل مهم میتوان به تخمین مولفههای ولتاز و جریان ( مولفه مثبتدامنه، فرکانس و فاز لحظهای) با دقت بالا و همچنین دینامیک سریع در تشخیص مناسب و دقیق تغییرات این مولفهها اشاره کرد. در این مقاله ابتدابه بررسی لزوم تخمین دقیق مولفههای ولتاژ و جریان پرداخته میشود، در ادامه روشی بر مبنای حلقه قفل فاز معرفی میشود، که دارای دینامیک سریع و مناسب برای محیطهای هارمونیکی است. سپس معادلات زمان گسسته ، برای پیادهسازی عملی و دیجیتالی آورده شده است، و نتایج شبیهسازی بر مبنای معادلات زمان گسسته درPSCAD و MATLABارائه شده است.