سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالمحمد محنت کشی – مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال بختیاری
مجید فرزان – مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال بختیاری

چکیده:

در دهه های اخیر با ترویج کودهای شیمیایی مصرف انواع این کودها به گونه ای افزایش یافته که این باور برای بسیاری از کشاورزان بوجود آمده است که مصرف کودهای شیمیایی در هر زراعتی لازم و ضروری است در حالیک ه امروزه دستیابی به حد متعادل عناصر غذایی اساسی در خاک برای جذب بهتر توسط گیاه و در نتیجه افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی از اهداف مورد نظر در دنیاست.