سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خلیل بانان علی عباسی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان
علی فارسی – مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی

چکیده:

تئوری تصمیم از مباحثی است که در طول دهه اخیر رشد بسیار سریعی داشته و بویژه در بخش اقتصاد و تجارت تحولات شگرفی ایجاد کرده است در حال حاضر این علم مراحل پیشرفت خود را میگذراند. این تئوری به تصمیم گیرنده این قدرت را میدهد که علیرغم وجود شرایط نامعین، تصمیم صحیح را اتخاذ کند. این مقاله به بیان روش سطح مقطع بهینه کابلهای فشار متوسط با وجود بارهای غیر خطی و در شرایط نامعین با استفاده از تئوری تصمیم می پردازد. به این منظور پس از بیان چگونگی تعیین تابع هزینه کلی کابل در شرایط غیر سینوسی و بیان روش تشکیل ماتریس تصمیم گیری، از ان در تعیین سطح مقطع بهینه کابل در یک نمونه عملی استفاده شده است.