سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدتقی تقوی فرد –
محمدرضا اکبری –
رسول نورالسناء –
عباس ایل بیگی نژاد –

چکیده:

در این تحقیق به بررسی یک زنجیره عرضه سه سطحی شامل nr خرده فروش، یک انبار و n تامین کننده با سیاست کنترل موجودی F.O.S که تقاضا خرده فروشها و انبار احتمالی و دارای توزیع پواسن و زمان تدارک قطعی می باشد . کمبود در خرده فروش حالت فروش ازدست رفته و در انبار نیز حالت پس افت دارد خرده فروش پس از ارجاء هر تقاضا در صورت نداشتن موجودی به اندازهQr .سفارش داده و درنتیجه مشتری باید به اندازه زمان تدارک جنس در خرده فروش منتظر بماند. هدف در این مسئله تعیین نقاط و مقادیر سفارش نزدیک مقدار بهینگی در انبار و خرده فروش است.ما با تجزیه و تحلیل موجودی خرده فروش ها، فرآیند درخواست از انبارو موجودی انبارو استفاده از اصول آماری و کنترل موجودی ها می توانیم مقدار کمبود در خرده فروش ها و نوع توزیع و پارامترهای توزیع سفارش صادر شده توسط خرده فروش وتعداد سفارش های با کمبود مواجه شده و در انبار رابدست آورده و با هدف کاهش هزینه های لجستیک اعم از حمل و نقل ، سفارش دهی کمبود ، نگهداری موجودی می توانیم تابع هدف مدل و محدودیت های آن را ارئه دهیم.سپس با استفاده ازLINGO و پارامتر ها.ی مدل تحلیلی مدل را حل و ارائه جواب نمائیم.