سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد کلاهان – استادیار گروه مکانیک ، دانشگاه فردوسی مشهد
سالار سعادتیان – دانشجوی کارشناسی طراحی جامدات، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد بیرون رو – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی حمیدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله، به دو مسئله در جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ (TIG) پرداخته شده است. در مرحله اول، با استفاده از مدلسازی رگرسیونی، اثرات پارامترهای تنظیمی بر روی هندسه گرده جوش در جوشکاری TIG تعیین و تحلیل گردیده است. در این خصوص، اثرات ۵ پارامتر تنظیمی، شامل سرعت جوشکاری، نرخ تغذیه سیم جوش، درصد پالس تمیزکاری، فاصله بین الکترود- قطعه کار و شدت جریان الکتریکی، بر روی چهار مشخصه هندسه جوش (ارتفاع جلو، ارتفاع عقب، عرض جلو و عرض عقب)، مدل سازی و بررسی شده است. بمنظور مدلسازی فرآیند، توابع مختلف رگرسیونی بر داده های موجود برازش داده شده است. سپس با استفاده از رویکرد آنالیز واریانس (ANOVA)، بهترین مدل ها انتخاب شده و تاثیر گذاری هر پارامتر در آنها مشخص گردیده است. دومین مسئله بررسی شده، بهینه سازی پارامترهای تنظیمی فرآیند است. در این راستا، از الگوریتم تبرید تدریجی(SA)بمنظور تعیین سطوح بهینه پارامترهای جوشکاری، برای هر هندسه مطلوب جوش داده شده، استفاده شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده عملکرد بسیار خوب مدل ها و الگوریتم پیشنهادی در بهینه سازی پارامترهای فرآیند جوشکاری TIG است.