سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباسعلی تسنیمی – دانشیار گروه مهندسی سازه دانشگاه تربیت مدرس
علی پاینده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اندر کنش قابهای خمشی بتن مسلح با دیوار برشی همواره از موارد بسیار مهم در طرح لرزه ای سازه های بتن مسلح محسوب شده است. این اندرکنش در تسهیم نیروهای جانبی ناشی از زلزله به عوامل مختلفی مانند ارتفاع , نوع قاب و وضعیت سازه ای دیوار برشی و نیز مشخصات مکانیکی و دینامیکی آنها بستگی دارد. اثر اندرکنش دیوار و قاب و تعیین سهم هر یک از واحد های سازه ای در تحلیل خطی دارای پیچیدگی های خاصی است که در قلمرو رفتار غیر ارتجاعی که از الزامات طراحی بر مبنای عملکرد است، بر این پیچیدگی ها افزوده می شود. در بررسی نقش, عملکرد و رفتار دیوار برشی بتن مسلح در قلمرو رفتار لرزه ای- غیر خطی ابهاماتی از قبیل سهم نیروی جانبی ناشی از زلزله برای قاب و دیوار، که متناظر با سطح عملکرد سیستم باشد، وجود دارد. این مقاله رفتار غیر خطی-لرزه ای دوازده نوع سازه دوگانه را )قاب+دیوار برشی( با شکل پذیری های متفاوت )متوسط و زیاد( از چهار ساختمان با تعداد طبقات ۱۵،۱۲،۸ و ۲۰ که در پلان و ارتفاع منظم می باشند, برای درک بهتر رفتار غیر خطی دیوار برشی و ظرفیت باربری آن مورد بررسی قرار داده است. این ساختمان ها بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ و آیین نامه آبا طراحی شده اند و از هر ساختمان یک سیستم دوگانه استخراج شده و بر روی آن ضمن استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی ، از روش طیف ظرفیت برای تعیین نقطه هدف و سطح عملکرد قاب استفاده شده است.