سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه شریعتی – دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
عباس اسماعیلی ساری – دانشکده منابع طبیعی و شیلات دانشگاه تربیت مدرس ، نور
محمد پیری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

چکیده:

در این تحقیق سمیت حاد ترکیبات فنل و ۱- نفتول بر روی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthy Molitrix ) تحت شراط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت . آزمایشات به روش ساکن طی ۹۶ ساعت انجام شد و کلیه پارامترهای مهم فیزیکوشیمیایی آب نظیر دما ، pH ، اکسیژن محلول ، سختی و هدایت الکتریکی کنترل می شود. آزمایشات با پنج تیمار و سه تکرار در هر تیمار انجام شد. داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاری Statgraphics و Quatro Pro و روش آماری Probit Analysis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار ۹۶LC50 ساعته فنل و ۱- نفتول برای ماهی فیتوفاگ به ترتیب ۲۲/۷۶۶۷ و ۳/۲۹۷۶ میلی گرم بر لیتر تعیین شد. حداکثر غلظت مجاز (MAC) فنل و نفتول باری ماهی فیتوفاگ به ترتیب ۲/۲۷۶۷ و ۰/۳۲۹۸ میلی گرم در لیتر به دست آمد . نتایج نشانگر آن است که ترکیب ۱-نفتول سمی از فنل می باشد.