سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین ابراهیمی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
علی حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

دراین تحقیق مدل ریاضی برای محاسبه سرعت خطی رشد کریستال در محلول موجود در بلور ساز و با استفاده از اطلاعات ناپایدار توزیع اندازه کریستال (CSD) ، نمودار غلظت محلول، و دانسیته قسمت معلق (SUSPENSION) در یک فرایند بلورسازی ناپیوسته و بدون در نظر گرفتن فرایندهای ثانویه مورد بررسی و توسعه قرا رگرفته است البته این روش براساس سیستم کریستالیزاسیون تبریدی پایه گزاری شده است که به راحتی قابل توسعه برای دیگر سیستم های موجود مثل بلورسازی رقت (dilution crystallization) ، بلورسازی رسوبی (precipitation crystallization) و غیره می باشد. از مزیت های این روش این است که ضریب شکل کریستال روی سرعت رشد خطی کریستال ما تاثیر گزار نمی باشد. در این تحقیق مثالی از کریستالیزاسیون ciprofloxacin hydrochloride بکاررفته تا به نوعی معرفی کننده این روش باشد. نتایج حاصل از این مقاله نشان دهنده این موضوع است که سنتیک های قابل ا طمینان از روشهای متنوع و همگرا نمودن مدلی به آسانی قابل دستیابی است.