سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد وحیدی نیا – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی اصغر آریایی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

افیولیت ملانژ ناحیه ی تربت حیدیه جزئی از افیولیت ملانژهای نوار حلقوی ایران مرکزی ست که دارای وسعتی در حدود ۸۰۰ کیلومتر مربع می باشد . منطقه ی مورد مطالعه در روستای رباط سفید و در ۷۰ کیلومتری مشهد به سمت تربت حیدریه قرار گرفته است . مجموعه افیولیتی در این ناحیه از سنگهای اولترابازیکی – بازیکی- خروجی وسنگهای فرعی تشکیل شده است . سنگهای رسوبی این مجموعه شامل سنگ آهکهای پلاژیک و نیز رادیولاریت می باشد که به همراه سنگهای خروجی فوقانی ترین مجموعه افیولیتی را تشکیل می دهند . کنتاکت بین آهکها و سنگهای افیولیتی به صورت گسل خورده میباشد . تناوبی از کنگلومرا ، ماسه سنگ و شیل (سکانس فلیش ) در روی این مجموعه ی افیولیتی قرار گرفته است . از مجموع نمونه های برداشت شده تعداد ۹ جنس و ۱۵ گونه شناسایی شده و بر اساس تجمع فسیلی و چارت زمانی رسم شده شش محدوده ی سنی شناسایی شده (Bolli ،۱۹۶۶) که عبارتند از : ۱- Rosita fornicata باسن کامپانین زیرین۲-Globotruncanita stuarti و Globotruncana stuartiformis با سن کامپانین میانی ۳- Globotruncanita calcarata باسن کامپا نین فوقانی۴-Globotruncana lapparenti باسن ما ستریشتین زیرین۵-Gansserina gansseri باسن ماستریشین میانی۶-Abathomphalus mayaroensis با سن ماستریشین فوقانی بر اساس بیوزوناسیون و مجموعه ی فسیلی شناخته شده سن این افیولیت ملانژ کامپانین تا ماستریشتین فوفان تشکیل شده است . بر اساس مطالعه ی میکروفاسیسها شناخته شده در مقاطع آهکهای پلاژیک حاوی گلوبوترونکانا متعلق به فون آب عمیق (D W F) بوده و در عمقی کمتر از ( C C D) بر جای گذاشته شده اند .