سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل سلطانی – عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهر

چکیده:

گرانیتوئید کاشمر واقع در شمال شرقی صفحه ایران مرکزی بخش بزرگی از کمربند ماگمایی شمال گسل درونه است که در سنگهای ولکانیکی ائوسن آغازین نفوذ کرده و با رخنمونی وسیع از پلوتونهای I-type که عمدتا دارای سنگهای فلسیک از نوع گرانیت و گرانودیوریت هستند یک سایت ماگمایی ساده را با خواص گرانیتهای حرارت پایین و فشار کم در محیطی ساب ولکانیک نشان میدهد تعیین سن بیوتیت کل سنگ به روش Rb/Sr روی نمونه هایی از گرانیت، گرانودیوریت و آلکالی فلدسپار گرانیت محدوده سنی ۴۳٫۵ تا Ma 42.4±۰٫۴را بدست میدهد که بیانگر ائوسن میانی لوت تی و جایگزینی طی دوره ای بسیار کوتاه برای پلوتونهای گرانیتوئید کاشمر است.