سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی قمشی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا کردونی – کارشناسی ارشد مهندسین مشاور بهکار آب اهواز

چکیده:

منابع آب محدود و افزایش مصرف روزافزون، باعث گردیده حفاظت و بهره برداری از منابع آب با اعمال روشهای علمی نوین، نگرشی تازه به این موضوع داشته باشد و این نگرش با هدف حفظ و صیانت از منابع آب، استفاده بهینه را نیز بهمراه داشته و عوامل مخرب را حذف یا کاهش دهد . یکی از این عوامل، ته نشینی رسوبات و کاهش حجم مخازن و در دراز مدت خذف کاربری آنها می باشد . در این تحقیق هدف شناسایی نقاط مهم و موثر در رسوبگذاری مخزن سد دز در حوضه آبخیز آن می باشد که این هدف از طریق تعیین سهم سرشاخه های رودخانه دز در میزان رسوبگذاری مخزن سد دز امکان پذیر می باشد . در این تحقیق با اجرای نرم افزار ) TCM قمشی – دانشگاه شهید چمران اهواز ) سرشاخه های بحرانی حوضه از نظر مسایل رسوبی از جمله دانه بندی مواد، تعیین خواهد شد و از آنجا می توان راهنمای بسیار مفیدی به منظور اولویتبندی طرحهای آبخیزداری در حوضه آبخیز سد دز تهیه نمود که براساس مشخصه رسوب ویژه تهیه خواهد شد .