سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالحمید اشراق نیای جهرمی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
هاشم وحدانی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمجتبی سجادی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به بررسی سیاست بهینه تعمیر – تعویض برای دسته ای خاص از اقلام فسادپذیر با هدف کمینه کردن هزینه های وارانتی که از جانب فروشنده و در طول یک دوره از پیش تعیین شده هزینه می شود، پرداخته شده است . محصول فروخته شده بسته به نوع و چگونگی استفاده از آن، مراحل کاری و خرابی مختلفی را پشت سر می گذارد . در حقیقت تصمیم صحیح در مورد تعمیر یا تعویض محصول معیوب، بر اساس دو پارامتر شدت خرابی محصول و مدت زمان باقیمانده از دوره وارانتی اتخاذ می شود . با توجه به اینکه تعیین مقادیر بهینه پارامترهای فوق برای بیش از دو وضعیت کاری بصورت تحلیلی تقریباً غیر ممکن می باشد، لذا از شبیه سازی سیستم برای تعیین مقادیر نزدیک بهینه استفاده شده است . در انتها جهت تبیین هر چه بهتر موضوع، مثالی عددی آورده شده است .