سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا سرشار – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
ایرج ناصر – واحد علوم و تحقیقات – دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

سینتیک رشد کریستالها با استفاده از مدل آرنیوس و مدل حد واسط برای چند سیستم مجزا تعیین شد . بر مبنای هر دو مدل درجه رشد کریستالها (g) حاصله در هر سیستم توافق کامل داشتند ولی مقادیر حاصله از این دو مدل برای انرژی اکتیواسیون رشد کریستالها (Eg) در هر سیستم تفاوت داشتند . ازآنجا که مدل حد واسط تکامل یافته مدل آرنیوس می باشد، انتظار می رود مقدار Eg حاصل از این مدل به مقدار واقعی نزدیک تر باشد . برمبنای رابطه [فرمول درمتن اصلی] مقادیر kg برای این سیستمها بین (kg/m2.min) 10 به توان ۵ ضربدر ۱٫۵۵ بدست ۱۰ به توان ۲۱- ضربدر ۶/۴۷ مقادیر Eg بین ( kj/ gmole ( 57/7 و ۲۸/۶ مقادیر m بین ۸/۲۵ و -۱٫۹۵ و مقادیر ۸ بین ۱٫۳۳ و ۱٫۲ بدست آمدند.