سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید مقتصدی قمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد منطقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله انحلال بوراکس در اسید پروپیونیک مورد بررسی قرار گرفته است و مدلی برای تعیین سینتیک آن ارائه شده است . با کمک معادلات سرعت به همراه موازنه جرمی به دو روش مختلف و تطبیق آن با اطلاعات آزمایشگاهی معادله زیر برای سرعت انحلال ارائه شد و با استفاده از روشهای تجربی صحت آن ثابت گردید :
[فرمول در متن اصلی]
که درآن t زمان واکنش؛ χ ریشه سوم (۱-x) است که در x میزان تبدیل جامد واکنش دهنده است و q1 ، q2 ، q3 ، ζ وλ اعداد ثابت هستند . با مقایسه نتایج عملی با اعداد حاصل از دو فرمول ارائه شده تطبیق خوبی نشان می دهد ولی مدلاول سازگاری بهتری دارد