سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود کریمی – دانشجوی کاشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیک، گروه مهندسی شیمی
حسین آتشی – دانشیار گرایش سینتیک و طرح راکتور، گروه مهندسی شیمی،دانشکدة مهندسی ش
محمد خشنودی – استاد گرایش ترمودینامیک واحتراق، گروه مهندسی شیمی،دانشکدة مهندسی ش

چکیده:

در این تحقیق سینتیک واکنش سنتز فیشر- تروپش روی یک کاتالیست بر اساس کبالت، به منظور بدست آوردن معادله سرعت ذاتی، واکنش بررسی شد. آزمایشها در یک میکرو راکتور بستر ثابت از جنس فولاد ضد زنگ در شرایط عدم کاهش فعالیت کاتالیست و در درصد تبدیلهای پایین انجام شد.شرایط عملیاتی اعمال شده شامل محدوده دمائی ۲۱۰-۲۴۰ درجه سانتیگراد، فشار کل ۸ بار، نسبت هیدروژن به منوکسیدکربن در خوراک ۱ ۳ بود. با استفاده از آنالیز رگرسیون داده ها، که درشرایط حتی الامکان دما ثابت(با خطای حداکثرC±۱° ) و در عدم حضور محدودیتهای نفوذی اندازه گیری شده بودند، روییک معادله توانی بر حسب فشارهای جزئی هیدروژن و منوکسیدکربن معادله سینتیکی سرعتی بدست آورده شد که از دقت ۹۹ بالائی در تطبیق داده ها بر خوردار بود. انرژی فعالسازی برابر ۹۹/۷۶ کیلوژول بر مول بدست آمد.