سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد کهن سال – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد،دانشکده مکانیک، دانشگاه صن
مهرداد آقایی خفری – استادیار، گروه مهندسی مواد،دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصی

چکیده:

جهت بررسی تاثیر فرآیند فشار هیدرواستاتیک گرم (HIP) بر روی ریز ساختار سوپر آلیاژ Rene-80 ﺍبتدا سیکل بهینه این فرآیند تعیین گردید. به این منظور فرآیند فشارهیدرواستاتیک گرم (HIP) تحت شرایط فشار ۱۲۰ مگاپاسکال برای مدت زمان ۴ ساعت در درجه حرارت های ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد اعمال گردید. سپس آزمایش تنش- گسیختگی تحت فشار ۱۹۵ مگاپاسکال و درجه حرارت ۹۹۰ درجه سانتیگراد جهت ارزیابی نمونه های HIP شده و تعیین سیکل بهینه HIP اعمال گردید. با بررسی ریزساختار و میکروسختی تاثیر اعمالی سیکل بهینه فشار هیدرواستاتیک گرم (HIP) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نمونه هایی که تحت سیکل بهینه HIP قرار گرفتند حاکی از تغییر مورفولوژی رسوبات Ý است. همچنین عیوب میکروتخلخل ها در نمونه ها به طور محسوس حذف گردید و توزیع یکنواخت رسوبات Ýدر زمینه Ý تا حدودی با اعمال سیکل بهینه HIP امکان پذیر می گردد.