سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا زمانی میقان – کارشناس ارشد متالوژی
حسن عرب عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد متالوژی
حسین حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد متالوژی
مهران تدین سعیدی – کارشناس ارشد متالوژی-سازمان توانیر-معاونت پژوهشی

چکیده:

این تحقیق در راستای تدوین دانش فنی و تولید پره متحرک توربو شارژر مولد دیزلی ۳ مگاواتی صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا جنس و خواص مکانیکی پره مذکور تعیین گردید و شرایط کاری این قطعه بررسی شد . سپس با طراحی و انجام یکسری آزمایش فشار در دماها و درصد کار های متفاوت خواص کششی آن ها در دمای محیط مشخص گردید و براساس نتایج حاصله سیکل عملیات آهنگری پره مذکور که فرایندی ترمومکانیکی است تعیین گردید. براساس این بررسی مشخص شد که سیکل عملیات آهنگری پره توربوشارژر شامل آهنگری در دمای بالا و سپس آهنگری در دمای پایینتر جهت دستیابی به خواص مطلوب میباشد.