سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور حاجی حسینلو – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ت
میثم شریفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

چکیده:

هدف از این مقاله تعریف شاخص خطر برای راههای برون شهری بر اساس شرایط محیطی است. در ابتدا بر اساس تحلیل آماری صورت گرفته از تصادفات جاده ای در آب و هوای مختلف، میزان خطرپذیری راه های برون شهری را از نظر شرایط محیطی تعریف کرده و در ادامه ضرایب شاخص خطر برای شرایط آفتابی، ابری، مه آلود، بارانی و برفی تعیین شده است. با توجه به بررسی های انجام شده بر روی ۳۹ محور راه بیشترین ضریب مربوط به روزهای ابری توام با بارش، ۱/۳۳۸ و کمترین ضریب برای روزهای آفتابی، ۱ بدست آمد. همچنین نتایجی از مطالعات انجام گرفته درباره تصادفات جاده ای در ساعات مختلف شبانه روز ارائه شده است.