سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا کازرانی نژاد – کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، مرکز تحقیق و توسعه شرکت زغال سنگ کرما
صمد – دانشیار فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس سام – استادیار فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرما
عباس کاشیگر – مدیر عامل شرکت زغالسنگ کرمان

چکیده:

خصوصیات شستشوپذیری در همگن سازی خوراک، بررسی کارایی واحدهای کارخانه و تنظیم خطوط مختلف آن کاربرد دارد. شاخض های شستشوپذیری، نشان دهنده سهولت شستشو و نحوه پراکندگی خاکستر در ذرات زغالسنگ هشتند. از آنجایی که یکی از دلایل پایین بودن کارایی کارخانه زغالشویی زرند، عدم شناخت کافی از خوراک آن بود؛ لذا بررسی خصوصیات شستشوپذیری زغالسنگ های ورودی به کارخانه، امری ضروری به نظر رسید. در این راستا پس از تهیه قریب ۱۰۰ تن نمونه کلی از ۱۴ معدن مناطق زغالی کرمان و معدن طبس، تجزیه سرندی، آزمایش غرق و شناور سازی و آزمایش رهایی بر روی آنها انجام گرفت. با استفاده از داده های به دست آمده و نرم افزاری که به همین منظور طراحی شد، شاخص های شستشوپذیری زغال سنگهای معادن تأمین کننده خوراک کارخانه زغالشویی زرند محاسبه شد. یکی از این شاخص ها، GWI (GOVINDARAJAN Washability Index) است. با توجه به مقادیر به دست آمده برای این شاخص بر اساس نمونه های فروردین ۸۰، معادن طبس، اشکلی دو و همکار بزرگ، پایین ترین شستشوپذیری و معادن داربید خون شرقی، گلتوت روباز و کمسار بالاترین شستشوپذیری را داشتند. همچنین معادن تأمین کننده خوراک کارخانه زغالشویی زرند به دو گروه با خواص شستشوپذیری مشخص، دسته بندی شدند.