سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی رنجبر – کارشناس ارشد هوافضا ( آیرودینامیک ) دانشگاه هوایی شهید ستاری دانشکده م
امرالله مرادی – کارشناس ارشد هوافضا ( آیرودینامیک ) دانشگاه هوایی شهید ستاری دانشکده م

چکیده:

هواپیما در مواجهه با ویندشیرهای کم ارتفاع ممکن است به صورت بحرانی دچار کمبود سرعت هوایی و ارتفاع شود و بنابراین توانائی ادامه پرواز در حالت خطرناکی قرار گیرد . به منظور مشخص کردن این خطرات یک شاخصبدون بعد بر اساس اصول آیرودینامیکی و شناخت پدیده ویندشیر بنا شده و پیشرفت کرده است . در این مقاله بهبررسی عوامل موثر در تهیه این شاخص،که در حال حاضر برای حساسه های روی هواپیما برای تشخیص ویندشیرهای خطرناک به کار می رود، پرداخته می شود . این عامل در حال حاضر یکی از نیازهای سیستمهای تشخیص راداری ویندشیر هواپیماها برای گرفتن صلاحیت پروازی می باشد