سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید عزیزی – استاد یار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

در ایران تامین ماده اولیه در بخش صنعت چوب و کاغذ به یکی از معضلات مهم تب دیل گردیده است که علت آن مشکل کمبود ماده اولیه در این
بخش از صنعت می باشد . این بررسی برای رفع یکی از مشکلات مدیریتی در یکی از بخش های صنعت چوب و کاغذ بر روی مدیریت ماده اولیه
متمرکز شده است . ابتدا شاخص های موثر در تامین ماده اولیه در این کارخانه مورد مطالع ه قرار گرفته و شناسایی گردید . سپس سلسله مراتب تصمیم
گیری با هدف تعیین وزن معیارهای تاثیر گذار در انتخاب و فراهم سازی ماده اولیه طرح گردید . پرسشنامه های مقایسه دوبدویی شاخص ها تهیه و
داده های پرسشنامه ها تجزیه تحلیل Expert Choice و نرم افزار AHP بین کارشناسان مورد نظر توزیع و جمع آوری شد. با استفاده ار روش
و ارزیابی گردید. نتایج نشان میدهد از بین شاخص های موثر در انتخاب ماده اولیه معیار کیفیت ماده اولیه بالاترین ارزش وزنی را دارد