سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
محمد فارسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی واحد اراک
حسن اسماعیل پور – دکتری مدیریت، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

چکیده:
درجهان امروزی آنچه که می تواند سرمایه های مادی و فکری کشورها را حفظ کند و زمینه رشد جامعه را فراهم نماید بهره گیری از مدیران کارآمد و لایق است که می بایست بر اساس الگوهای مناسب برگزیده و پرورش یابند. مدیران ارشد اجرایی در بخش دولتی، محور اصلی توسعه اقتصادی ، اجتماعی ملت ها به شمار می آیند و لازم است انتخاب و انتصاب آنها براساس معیارها و ملاک هایی معتبر و دقیق صورت گیرد. حال این سؤال مطرح است که اساساً قابلیت های مدیران اجرایی در دستگاههای دولتی در کشور ما کدام اند؟ این مدیران باید از چه قابلیت هایی برخودار باشند تا عملکرد آنان موجب ارتقاء جامعه گردد . در این تحقیق معیارها و ملاک های شایستگی مدیران اجرایی با بهره گیری از اهداف مدل تعالی سازمان ، سند چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران و معیارهای اعتقادی و دینی استخراج گردید و پرسشنامه تحقیق شامل۷ طبقه شایستگی اصلی و ۷۶ شایستگی فرعی در بین جامه آماری تحقیق شامل ۳۶ نفر از کارکنان خبره فرمانداری ویژه شهرستان ملایر توزیع و پاسخ داده شد و سپس با بهره گیری از نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شایستگی ها تعیین شد. بر این اساس شایستگی های اعتقادی در اولویت اول ، شایستگی های اخلاقی رتبه دوم ، شایستگی شخصیتی رتبه سوم،شایستگی های فنی رتبه چهارم و دیگر شایستگی ها در رتبه های بعد قرار گرفتند . در ادامه تحقیق شایستگی های فرعی نیز رتبه بندی شد و نتایج قابل ملاحظه ای بدست آمد.