سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود عبدالهی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
سیدضیاء الدین شفایی تنکابنی – استادیار دانشکده معدن دانشگاه شاهرود

چکیده:

بازیابی سلنیم از لجن مس آندی سرچشمه بهروش هیدرومتالورژی و با استفاده از طراحی تاگوچی برای کاهشتعداد آزمایشها در این مقاله مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. لجن مس آندی از اجزاء نامحلول آند در الکترولیت تشکیل شده است که حاوی عناصر باارزشی مانند طلا، نقره، سلنیم و تلوریم می باشد. عناصر مذکور بعنوان محصول جانبی در فرایند تولید مس بازیابی می شوند. لجن مس آندی سرچشمه حاوی ۹/۴۱ درصد سلنیم میباشد که مقدار قابل توجهی است. ضمنا منبع اصلی سلنیم دنیا لجن مس آندی است.
در این مقاله تاثیر پارامترهای مختلف در لیچینگ مس آندی برای بازیابی سلنیم ارائه شده است. آزمایشها بر اساس روش تاگوچی طراحی شده و پارامترهایی مانند غلظت اسید، دما، زمان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آماری نشان داد که تمام عوامل در فرایند لیچینگ موثرند و شرایط بهینه بشرح زیر بدست آمد.