سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیف اله فرمحمدی –
قاسمعلی عمرانی –

چکیده:

کمپوست عبارست از تجزیه مواد آلی موجود در زباله های فساد پذیر، در شرایط خاص و کنترل شده می باشد روشهای تولید کود از زباله از تنوع نسبتاً زیادی برخوردار است انتخاب روشهای مورد نظر به اوضاع خاص هر شهر بستگی دارد در کشور ما نیز تقریباً از یک شیوه نسبتاً ساده آن استفاده می نمایند. دراین طرح مواد زاید گیاهی بصورت پشته هایی به ابعاد ۵/۱*۵/۱*۳ متر ذخیره سازی گردید و با استفاده از طرح بلوکهای تصادفی شماره و کد گذاری گردید.
با اندازه گیری روزانه مقدار PH، دما و رطوبت پشته ها، دو تیمار رطوبت (۵۰، ۶۰، ۷۰ درصد) و هوادهی (دو هفته یکبار، هفته ای یکبار و دوبار در هفته) برای پشته ها به اجرا درآمد و برای مشخص شدن میزان تغییرات بوجود آمده در پشته ها عناصر اصلی مانند کربن، ازت، فسفر و پتاس در سه نوبت و سه تکرار برای هر تیمار اندازه گیری شد.
نتایج حاصل از دمای بلوکهای نشان داد که در روزهای اولیه درجه حرارت آنها نزدیک به دمای محیط بوده و پس از حدود ۱۵ روز به دمای۰ ۶ تا ۷۰ درجه سانتیگراد افزایش یافته و سپس رو بکاهش نهاده است رطوبت نیز در روزهای اولین بدلیل بالا بودن نیاز بود که با افزودن مواد خشک کنترل گردد تا تیمارهای مورد نظر بدست آید در این میان سعی گردید نسبت C/N پشته ها معادل ۲۵ تا۳۵ باشد .
با مقایسه اطلاعات بدست آمده از تیمارهای مختلف که درجداول ۱، ۲ و۳ درج گردیده است . مشاهده می شود تیمار رطوبت ۶۰ درصد به همراه یک با رهوادهی در هفته سریعتر از سایر تیمارها به کمپوست تبدیل گردید و کمپوست آن از کیفیت بهتری درمقایسه با سایر تیماری برخوردار بود .