سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر وثوقی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
ایران عالم‌زاده – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
احسان کارشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

چکیده:

یکی ازروشهای ثالثیه ازدیادبرداشت نفت ,روش میکروبی است.چندین مکانیزم برای این فرایند پیشنهادشده است که شامل مکانیزم های تولید گاز , تولید اسید , تولیدبیوسورفکتانت , تولید بیوپلیم ر و انسداد
انتخابی می باشد.یکی از مهمترین این مکانیزم ها,تولید بیوسورفکتانت است.دراین مطالعه به منظور بررسی اثرات چهارپارامتر (منبع کربن,غلظت نمک,منبع نیتروژن,منبع فسفر) که می توانندتولیدبیوسورفکتانت را تحت تاثیر قراردهند یک سری ازمایشات براساس روش آماری تاگوچی طراحی شده است. نتایج نشان می دهد که منبع کربن دارای بیشترین تاثیردرتولید بیوسورفکتانت است.