سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش سالاری – دانشیار دانشکده شیمی
علیقلی نیایی – استادیار دانشکده شیمی
فائزه آقازاده –
سیدرضا نبوی –

چکیده:

فنل یکی از مهمترین مواد آلاینده است که موجب سمی شدن منابع آب می گردد. یکی از روش های حذف فنل از آب استفاده از کربن فعال می باشد.روش تاگوچی برای مشخص کردن شرایط بهینه درحذف فنل از آب بکار رفته شده است. بعد از اینکه پارامترهای مهم برای حذف فنل از آب تعیین گردیدند، مطالعات آزمایشگاهی انجام گرفت. پارامترهای تجربی انتخاب شده و محدوده آنها به صورت زیر می باشد: فنل(۲۳۰-۱۲۰)میلی گرم برلیتر، کربن فعال(۱۰-۱) گرم ، قطر ستون (۷۵-۲۵) میلی متر. یک آرایه اورتوگونال L9برای طراحی آزمایش و کم کردن فرمول های آماری به منظور تعیین شرایط بهینه انتخاب گردید.شرایط بهینه بدست آمده بصورت زیر می باشد: فنل۱۲۰ میلیگرم بر لیتر، کربن فعال ۵ گرم و قطر ستون ۲۵میلی متر. تحت این شرایط بهینه ، فنل بطور موثرتر ازآب حذفمی گردد.