سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی سلیمی – گروه پلاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
علی اکبر یوسفی – گروه پلاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

چکیده:

اکستروژن فیلم پلی وینیلیدین فلوراید به دلیل سرعت تولید و کیفیت بالاتر نسبت به سایر روشهای تهیه فیلم، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است . نوع ساختار بلوری پلیمر، اهمیت بسزایی در تعیین رفتار پیزوالکتریک فیلمهای تهیه شده دارد . تاثیر شرایط خاص فرایندی بر میزان ساختار بلوری خاص ( فاز )β برای دو نوع ( گرید ) مختلف پلیمر مورد بررسی قرار گرفت و مقدار نسبت کشش بهینهبرای بیشترین میزان فازβ بدست آمد . به نظر می رسد که تغییرات ضریب پیزوالکتریک فیلمهای تهیه شده نیز با تغییرات درصد بلورβموجود،همخوانی دارد . ضمن آنکه تاثیر جهت یافتگی بلور β بر ضریب پیزوالکتریک فیلم پلیمری مشخص شده است