سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم مساح – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
سیدمحسن طباطبایی منش – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
سمیه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

ناحیه ی مورد بررسی در شمال خاوری اردکان یزد قرار گرفته است. کلوت یک حوضه ی جوان به سن کرتاسه ی بالایی – پالئوسن است که رسوبات دوران سوم را دارا می باشد و از پایین شامل کنگلومرا، نمک، لایه های سبر، مادستون، کنگلومرا، ماسه سنگ و کنگلومرا می باشد. ناحیه ی مورد پژوهش در جنوبی ترین قسمت این حوضه قرار دارد که رسوبات کرتاسه ی پایینی در کنار نمک های ائوسن واققع شده است. سنگ های آذرین مورد نظر همراه با نمک ها دیده می شوند و شامل سنگ های ولکانیکی و هیب آبیسال می شوند. ولکانیک های این حوضه عمدتاً بازالت بوده و واجد کانی های اصلی پیروکسن،پلاژیوکلار، الیوین وبیوتیت و کانی های فرعی آپاتیت و اپاک می باشند.مینرال شیمی کلینوپیروکسن ها نشان می دهد ماگمای مادر این سنگ ها ترکیب آلکالن تا ساب آلکالن داشته و وابسته به قوس های آتشفشانی می باشد. ترمومتری نشانگر آن است که دمای تشکیل کلینوپیروکسن ها بین ۹۵۰ – ۶۰۰ درجه در فشار ۱ اتمسفر تا ۵ کیلو بار می باشد.. میزان آب ماگما بر اساس روش هلز ۱۰ – ۵ درصد می باشد، بارومتری بر اساس دیاگرام هلزفشار تشکیل کلینوپیروکسن ها را کمتر از ۵ کیلوبار نشان می دهد. میزان تمرکز اکسیژن در حین تبلور کلینوپیروکسن متغیر است که می تواند بیان کننده ی تغییر شرایط فیزیکوشیمیایی تبلور ماگما باشد.