سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد علی اکبرزاده – کارشناس ارشد مهندسی مواد
مرتضی محمودان – دانش آموخته مهندسی مواد
سیدمهدی فاتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرزاد شهری – دکتری مهندسی مواد

چکیده:

پودر کاربیدتنگستن- ده درصد وزنی کبالت با استفاده از آسیاب سیاره ای در مدت زمان ۱۰ ساعت آسیاب شد. نسبت وزنی گلوله به پودر به عنوان متغیر آسیاب در نظر گرفته شد. سپس برای تعیین تغییرات اندازه ذرات کاربیدتنگستن، پودر بدست آمده، بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نتایج بدست آمده و تحلیل نتایج، نسبت وزنی گلوله به پودر ۱۵ به عنوان مناسب‌ترین نسبت وزنی انتخاب شد؛ در این حالت اندازه تمامی ذرات کاربیدتنگستن به کمتر از ۱۰۰ نانومتر کاهش یافت. در ادامه تاثیر افزودن درصدهای مختلف کاربیدکروم تا ۱ درصد وزنی به عنوان ممانعت‌کننده رشد دانه‌های کاربیدتنگستن در حین تف‌جوشی مورد توجه قرار گرفت. تف‌جوشی در محدوده دمایی ۱۳۷۰ تا ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد و به مدت زمان ۱ ساعت انجام شد. سپس نمونه های بدست آمده تحت آزمایش‌های مکانیکی و ریزساختاری قرارگرفت. نتایج، حصول اندازه دانه نهایی کاربیدتنگستن برابر ۵۳/۰ میکرون و سختی ۱۷۵۷ ویکرز را در نمونه حاوی ۳/۰ درصد وزنی کاربیدکروم به دنبال داشت.