سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلی شریف واقعی – کارشناس ژئوتکنیک شرکت ساختمانی تابلیه، پروژه سد و نیروگاه استور
فرهاد ثامنی کیوانی – کارشناس ژئوتکنیک شرکت ساختمانی تابلیه، پروژه سد و نیروگاه استور

چکیده:

اطلاع از شرایط زمین¬شناسی و ژئومکانیکی مسیر حفر تونل¬، ضامن موفقیت در اجرای پروژه است. در بعضی موارد با توجه به مقتضیات پروژه، تعیین دقیق شرایط پیش رو مقدور نیست و با پیشرفت عملیات اجرایی و مواجهه با شرایط واقعی زمین در مورد نگهداری تونل تصمیم¬گیری می¬شود. مقاله حاضر به تشریح روش به کار گرفته شده در تعیین شرایط واقعی توده سنگ در طول تونل انحراف آب سد استور می¬پردازد. طی این روند، با درزه¬نگاری مسیر تونل پایلوت و تونلهای دسترسی، اطلاعات اولیه تدقیق و بر اساس اطلاعات جدید، سیستم نگهداری مناسب طراحی و اجرا شد.