سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین طاهری – فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشگاه علوم و تحقیقات اهو
مریم زرین آبادی – دانشجو کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه ایلام
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه‌های آبی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه علوم تحقیق

چکیده:

سیفون معکوس یا وارونه برای انتقال آب از زیر جاده، راه‌ آهن، رودخانه، دره یا کانال بکار گرفته می‌شود و از سازه‌های مهم در شبکه‌های آبیاری و زهکشی می‌باشد. تجمع رسوبات در قسمت افقی و شیبدار سیفون باعث بروز مشکلات زیادیاز جمله کاهش ظرفیت سیفون و در نتیجه واپس زدگی جریان در کانال بالا دست می‌شود. در این مقاله روشی جهت تسریع در شستشوی رسوبات از سیفون معکوس پیش نهاد می‌گردد که عبارت است از وارد کردن حجم نسبتاً زیادی آب در زمان کوتاهی بداخلسیفون. در نتیجه این عمل شسته شدن رسوبات در مدت زمان بسیار کوتاهتری نسبت به روش دستی انجام می‌شود. همچنین تکرار دفعات فلاشینگ باعث می‌‌شود تا مقدار زیادی از رسوبات شسته شده و به منتهی الیه سیفون منتقل گردد. برای بررسی عملکرد این روش، آزمایش‌های متعددی با سه نمونه رسوب چسبنده و تحت شرایط هیدرولیکی مختلف انجام گرفت و نتایج به صورت منحنی‌هائی ارائه شده است.