سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد نصر اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران ا

چکیده:

سیفون معکوس یا وارونه برای انتقال آب از زیر جاده ، راه آهن ، رودخانه ، دره یا کانال بکار گرفته می شود و از سازه های مهم در شیکه های آبیاری وزهکشی می باشد . تجمع رسوبات در قسمت افقی سیفون باعث بروز مشکلات زیادی از جمله کاهش ظرفیت سیفون ودر نتیجه واپس زدگی جریان درکانال بالادست می شود. در این مقاله روشی جهت تسریع در شستشوی رسوبات از سیفون معکوس پیش نهاد می گردد که عبارت است از وارد کردن حجم نسبتاً زیادی آب در زمان کوتاهی بداخل سیفون. در نتیجه این عمل شسته شدن رسوبات در مدت زمان بسیار کوتاهتری نسبت به روش دستی انجام می شود همچنین تکرار دفعات فلاشینگ باعث می شود تا مقدار زیادی از رسوبات شسته شده و به منتهی الیه سیفون منتقل گرددبرای برسی عملکرد این روش، آزمایشهای متعددی با چهار اندازه ۰/۷ و ۲و ۳/۳ میلی متر رسوب و تحت شرایط هیدرولیکی مختلف انجام گرفت و نتایج به صورت منحنیهائی ارائه شده است.