سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قاسم احمدی – دانشگاه صنعتی اصفهان
سید قهرمان طاهریان – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

چند جمله ای تکین (P(z با ضرایب ضرایب مختلط و درجه n≥۳ مفروض است. پتکوویچ و رانکیچ در سال ۲۰۰۵ خانواده ای تک پارامتری از روش های تکراری هم زمان با مرتبه همگرایی چهار را برای تعیین صفرهای (P(z ارائه کردند. این روشها شامل ریشه دوم یک عدد مختلط می باشند و برای همگرایی آن ها باید ریشه مناسب انتخاب شود. در این مقاله با استفاده از یک محک همگرایی عملی این انتخاب صورت می گیرد.