سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا عاملی – کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری
حمیدرضا امیری حسینی – عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کردستان
سعید یوسف دوست – کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری

چکیده:

در این تحقیق ابتدا روشهای معمول تحلیل داده های برداشت شده با دستگاه FWD ارائه گردیده، سپس داده های برداشت شده با دستگاه FWD، در یک مقطع نمونه با ۲ روش معمول تحلیل شده و عمر باقی مانده و ضخامت روکش مورد نیاز تعیین شده است. همچنین تحلیل مورد بررسی با روش آیین نامه روسازی آسفالتی ایران نیز ارائه شده است و در نهایت نتایج حاصل با هم مقایسه شده است.