سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه شریفی بروجردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
محمدرضا قیطانچی – عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله تلاش شده است استفاده از روش تابع انتقال گیرنده به عنوان یک راهبرد مؤثر در مطالعات مربوط به تخمین عمق پوسته و محاسبه ساختار گوشته بالایی معرفی گردد. در نهایت با استفاده از امواج دورلرز ثبت شده از ایستگاه های باند پهن متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ایران به مدت دو سال و پردازش این داده ها مبتنی بر روش تابع انتقال گیرنده، ضخامت پوسته البرز مرکزی محاسبه شد و این مقدار در حدود ۴۲ کیلومتر به دست آمد که با مطالعات قبلی در همین زمینه سازگاری نسبتاً خوبی دارد.