سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق معرفت – عضو هیئت علمی گروه عمران, دانشکده فنی, دانشگاه تهران
آرمین میلانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله, دانشکده فنی, دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه بحث تقویت پلهای موجود یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در سرتاسر دنیا میباشد.یکی از جدیدترین روشهای تقویت پلهای بتنی استفاده از CFRP "الیاف پلیمری کربن" میباشد. در این روش پلیمر کربن به سهولت و همانند پارچه ای برروی عضو سازه ای چسبانده شده و عضو تقویت میشود. روش مذکور بخصوص برای تقویت پایه پلها از مزیت اقتصادی و اجرایی برخوردار است. به طورکلی, ضوابط طراحی یک سازه نو با ضوابط تعمیر و تقویت تفاوت اساسی دارد. در خصوص استفاده از CFRP, شاخص ایمنی برای تعمیر و تقویت هنوز تدوین و ارائه نشده است.در این نوشتار سعی شده تا سطح ایمنی و ضوابط تقویت برای پلیمر کربن تدوین گردد. برای آنالیز ریسک, از روش FORM استفاده شده است, و مشخصات آماری مقاطع تقویت شده, به روش شبیه سازی مونت کارلو به دست آمده است. بر پایه این مطالعات, مقادیر ضرایب بار و مقاومت برای تقویت ستونهای بتن مسلح, تعیین گردیده است