سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن تیموری – کارشناس ارشد مهندسی عمران-محیط زیست ، مدیرعامل مهندسین مشاور پاک آب
آتوسا لطیفی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب ،کارشناس شرکت پاک آب

چکیده:

با توجه به اینکه مقدار آب مصرفی خانگی در هر منطقه ای به نحوه آبرسانی ، فرهنگ ، عادات وسطح تمکن مالی سکنه آن منطقه بستگی دارد، به نظر می رسد مصرف واقعی آ ب خانگی در روستاهای شهرستان کرمانشاه با مقدار مفروضی که در طراحی شبکه های آبرسانی به کارگرفته می شودمتفاوت باشد. این تحقیق در راستای اهداف فوق و در خصوص روستاهای شهرستان کرمانشاه انجام شدبه این ترتیب که ابتدا هفت شبکه و مجتمع آبرسانی مشتمل بر ۵۴ روستا با ویژگی های نسبتاً مختلف از لحاظ فرهنگی ، مذهبی ، جمعیتی و همچنین نحوه تامین آب ، انتخاب ودر همه موارد بر روی خروجی مخازن ذخیره آب جمعاً نه دستگاه کنتور حجمی نصب گردید. کنتورهای ذکر شده طی ماههای تیر ومرداد به طور روزانه هر دو ساعت یک بار ، از شش صبح تا ده شب قرائت وثبت گردید. پس از گرد آوری وتحلیل داده ها ، متوسط مصرف سرانه۱۲۵/۴لیتردر روز به ازای هر نفر و متوسط ضریب حداکثر ساعتی و روزانه به ترتیب ۳/۴، ۱/۷ محاسبه و نتیجه به روستا های شهرستان کرمانشاه تعمیم داده شد.