سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یوسف زارع بیدکی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
ولی کلانتر – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد

چکیده:

تعیین هرچه دقیقتر ضرایب جرم مجازی برای کنترل و مانور پذیری وسایل زیرآبی دارای اهمیت بسیاری هستند. در حال حاضر دو روش برای تعیین این ضرایب مرسوم است: روش تئوری جریان پتانسیل و تئوری جسم لاغر، نتایج تئوری جریان پتانسیل دقیق است اما این روش برای شکلهای ساده و جریان ایده آل محدود می شود. روش تئوری جسم لاغر برای اشکال با طول به قطر بزرگ به جز در نوک و دم نسبتا دقیق است. این روش نیز براساس تئوری جریان پتانسیل بنا شده است. دراین مقاله ما سعی خواهیم کرد یک روش جدید برای محاسبه ضرایب طولی و عرضی جرم مجازی براساس دینامیک سیالات محاسباتی ارائه کنیم. بعضی از ضرایب جرم مجازی برای شکلهای ساده را با استفاده از این روش محاسبه و با نتایج موجود روشهای تئوری پتانسیل و جسم لاغر مقایسه کرده و مشاهده خواهیم کرد که این روش برای محاسبه ضرایب طولی و عرضی جرم مجازی دقیق است و می توان از این روش برای اشکال پیچیده تر استفاده کرد.