سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد دورعلی – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمدمهدی جلیلی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تعیین ضرایب فنریت پیچشی و خمشی قاب بوژی، به عنوان یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده واگن، در شبیهسازیهایی که دقت بالایی را مد نظر دارند ضروری به نظر میرسد. با توجه به ابعاد قطعه و عدم امکان ورود بارهای عملیاتی به قطعه و همچنین عدم دقتهای ناشی از تغییر مکان تکیهگاهها و نیز ترکیب حرکات و عدم استقلال آنها، اندازهگیری تجربی این ضریب فنریت بسیار مشکل میباشد. در این میان گزینه دیگر برای تعیین این ضرایب استفاده از روشهای عددی میباشد. این مقاله با تشریح روش حل مسأله، اشکالات معمول را که یک کاربر ممکن است با آن برخورد کند، روشن نموده و نشان داده است که با استفاده صحیح از نرمافزارهای مهندسی موجود میتوان مسیر رسیدن به نتیجه را به میزان چشمگیر کاهش داد. نتایج به دست آمده توافق بسیار خوبی با مقادیر واقعی داشته و روشهای توصیه شده برای طراحان درگیر با مسائل مشابه بسیار مفید خواهد بود