سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدسعید سعیدی – دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تحلیل جریان مواج هارمونیک ورودی به مجموعه ای از استوانه های قائم و شناور مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله در محدوده پراش خطی و با استفاده از اصل برهم نهی حل شده است. روش حل مبتنی بر حل تحلیلی پراش امواج حول یک استوانه و با استفاده از بسط پتانسیل سرعت بر حسب توابع بسل و هنکل می باشد. این روش در مقایسه با روش پانل به زمان محاسبات ناچیزی نیاز داشته و لذا برای حل مجموعه ای از استوانه های متعدد با آرایش متنوع بسیار مفید است. به علاوه به دلیل تحلیلی بودن روش و دقت نتایج آن می توان به عنوان مبنای خوبی برای تعیین میزان دقت روش های پانل مورد استفاده قرار گیرد. مسئله برای آرایش های متنوعی از استوانه های قائم حل شده و با نتایج تجربی و عددی مقایسه شده است. مقایسه انطباق خوب نتایج را نشان می دهد.